AKTUELLT

Viktigt mål om samiska rättigheter

Front Advokater företräder Talma sameby i skadeståndstalan mot staten. Målen rör statens agerande i samband med renbeteskonventionen. Karl Larsson, advokat på Front Advokater, biträder samebyn.

Vad handlar målet om?

– Staten har under lång tid upplåtit samebyns marker genom renbeteskonventioner med Norge. Samebyn menar att dessa upplåtelser har skett på olagligt sätt då de bryter mot både regeringsformen och Europakonventionen. Den nuvarande processen i tingsrätten rör perioden 2002-2005. Samebyn har begärt ersättning för den kränkning som statens olagliga agerande har inneburit, säger Karl Larsson.

Varför är målet viktigt?

– Genom renbeteskonventionerna har Talma sameby under lång tid gått miste om vissa av sina viktigaste marker. Detta har inneburit omfattande merarbete och skada för samebyn. Vidare har samebyn inte haft möjlighet att överklaga statens beslut. Det finns inte heller någon motivering till statens agerande. Samebyn har erhållit ekonomisk ersättning för sin skada först efter en lång, krävande process. Samebyn menar också att staten aldrig hade agerat på motsvarande sätt om frågan inte hade rört samiska rättigheter. Statens agerande utgör därmed en diskriminering. Staten planerar nu att återigen upplåta samebyns marker genom en renbeteskonvention. För att hindra detta är det nödvändigt att få fastslaget att statens tidigare agerande var olagligt.

Vad händer härnäst?

– Huvudförhandling i målet är inplanerad i juni. Det finns dock en möjlighet för båda parter att överklaga domen, vilket innebär att processen kan fortsätta längre än så.


Relaterade artiklar