Lediga tjänster Läs mer >

Alla våra team har specialistkompetens och stor frihet att driva och utveckla det dagliga arbetet. Samtliga i teamet involveras i hela arbetsprocessen och ges chans att utvecklas i sin yrkesroll. Teamen tar fram handlingsplaner och ansvarar för vidareutbildning. De olika teamen arbetar ofta tillsammans, beroende på vilken kompetens uppdragsgivaren söker.

Som junior jurist ingår du ofta i flera team. Du involveras i hela ärendet och är med och träffar våra kunder från start, deltar i seminarier och håller föreläsningar. Som senior jurist är du ansvarig för ärenden och kunder, har en handledande roll samt föreläser regelbundet.

Som paralegal/juristassistent ingår du ofta i flera team. Beredning av handlingar, efterforskning, ärendehantering, jävskontroller och enklare rättsutredningar ingår i arbetsuppgifterna.

Som juriststudent kan du arbeta som receptionist, sommarnotarie eller uppsatspraktikant. Som receptionist delar du din tjänst med andra juriststudenter, som sommarnotarie arbetar du brett inom olika rättsområden och som uppsatspraktikant har du en anställning på 20 procent vilket ger dig möjlighet att arbeta med juridik utöver ditt uppsatsskrivande.