Pensionsjuridik och Tjänstepensionshantering

Vi erbjuder rådgivning till arbetsgivare och kvalitetssäkrar bolagets tjänstepensionshantering. Hit räknas avtalsrättsliga insatser, kollektivavtalsrättsligt stöd, beräknar och professionellt juridiskt stöd vid felaktig försäkringshantering som lett till pensionsskuld. Vi erbjuder ansvarsutredningar och Front advokater biträder i samband med pensionstvister. Vi genomför också DD-pension i samband med företagsvärdering inför bolagsförvärv och verksamhetsövergång. Vi utbildar till exempel HR inom ovanstående områden. Exempel på uppdrag inom pensionsområdet:

1. Rådgivning i samtliga förekommande pensionsfrågor, även kollektivavtals-baserade;
2. Genomförande av pensions-DD inför/vid företagsförvärv och verksamhetsöverlåtelser;
3. Hantering misstänkt pensionsskuld gällande arbetare/tjänstemän;
4. Utbildningar i kvalitetssäkrad tjänstepensionshantering.