Jennie Metz Abrahamsson

Jurist

Arbetsområden

Arbetsrätt, Entreprenad, Tvister och processer

Kompetens

Arbetsrätt
Entreprenadrätt
Konsumenträtt
Dataskydd (GDPR)

Utbildning

Kandidatexamen affärsjuridik, Lunds Universitet, 2017

Språk

Engelska

Kontakt

jennie.metz@front.law
+46(0)76-835 05 35Artiklar

Fel vid utförande av konsumenttjänster – vad betyder det egentligen?
Jennie Metz Abrahamsson i senaste numret av XL-NEWS
Utbildning i ABM 07 ger byggbranschen viktig kunskap om standardavtalets regler