Bolag

Vi hanterar nyetablering, expansion, löpande verksamhet och eventuell avveckling för bolag, stiftelser och föreningar. Vårt team bistår bland annat vid ägarförändringar, fusioner och ansvarsfrågor. Vi ger löpande juridiskt stöd till ägare, vd, ledning och styrelse samt upprättar strategiska avtal. Vi biträder även stämmor och hjälper till med registreringsärenden vid Bolagsverket och andra berörda myndigheter.

Artiklar

Projekt som uppfyller drömmar

Ny lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Business in Sweden and the coronavirus disease (COVID-19)

Nya affärer och avtal i pandemitider