Henrik Melin

Jurist

Arbetsområden

Skatt, Tvister och processer, Bolag

Kompetens

Skatteprocesser
Företagstransaktioner/M&A
Förvaltningsprocesser

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet
Fil.kand. Retorik, Lunds universitet

Erfarenhet

Jurist, Skattehuset i Göteborg, 2013- 2021
Notarietjänstgöring 2011-2013

Språk

Engelska

Övrigt

Artikel (peer review) Skattenytts akademiska årsskrift 2020. Länk: https://skattenytt.se/wp-content/uploads/2020/05/SN2020_akad_1_Melin_web.pdf

Kontakt

henrik.melin@front.law
+46(0)31-10 76 65
+46(0)70-767 02 76Artiklar

Försäljning av fastighetsbestånd – Front Advokater rådgivare
Vi önskar skatteexperten Henrik Melin varmt välkommen till oss på Front Advokater