Utbildning i ABM 07 ger byggbranschen viktig kunskap om standardavtalets regler

Att vara verksam inom byggbranschen innebär att ständigt ställas inför situationer då det är viktigt att känna till vilka regler som gäller vid köp av varor. ABM 07 är ett regelverk framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Byggmaterialindustrierna avsett för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet.

Advokat Sven Häggström och jurist Jennie Metz Abrahamsson har nyligen genomfört utbildningar i ABM 07 i Malmö, Göteborg och Stockholm. Utbildningarna syftade till att ge deltagarna en grundlig genomgång av vad som gäller vid köp av varor enligt ABM 07 och hur detta regelverk förhåller sig till exempelvis köplagen.

Deltagarna fick bland annat lära sig hur villkoren gällande förseningar, förseningsvite, mottagningskontroll, reklamationer och säljarens ansvar för fel skall tolkas. Syftet med utbildningen var att ge deltagarna en förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter som följer av regelverken och hur dessa rättigheter och skyldigheter förhåller sig till varandra.

En god kunskap avseende vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för ett köp medför att diskussioner och i förlängningen tvister i större utsträckning kan undvikas.

Front Advokater rekommenderar varmt alla inom byggbranschen att delta i våra utbildningar kring ABM 07.