Fokus: Covid-19

Ny lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har antagit regeringens förslag till lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Riksdagen har den 3 april antagit regeringens förslag till lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen träder i kraft den 15 april 2020 och gäller till utgången av 2020.

Lagen gäller bland annat för aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

De tillfälliga bestämmelserna utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna. Vidare blir det möjligt för ett ombud att företräda ett större antal medlemmar eller aktieägare.

Du kan läsa lagtexten här.

Om du har frågor om hur du ska tillämpa bestämmelserna i din specifika situation är du välkommen att kontakta oss.

 

Front Advokater har tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande frågeställningar och utmaningar som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Relaterade artiklar