Fokus: Covid-19

Funderar du över hur Covid-19 påverkar din verksamhet? 

Coronautbrottet och dess påverkan på vårt samhälle väcker många juridiska frågor. Vi på Front Advokater håller oss löpande uppdaterade och bistår gärna med stöd till din verksamhet.

I samband med utbredningen av Covid-19 och dess omedelbara påverkan på samhället har vi på Front Advokater fått många frågor från kunder om hur pandemin påverkar deras verksamheter.

Vi har därför tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande juridiska frågeställningarna och utmaningarna som uppstår till följd av utbrottet.

För att underlätta för dig som verksamhetsutövare kommer vi löpande publicera artiklar med fokus på de frågeställningar som uppstår kopplat till Covid-19 inom olika verksamhetsområden.

Vill du får mer information från oss?

Tveka inte att höra av dig på +46 (0)31-10 76 00 eller reception.goteborg@front.law
Du kan även hålla dig uppdaterad genom att prenumerera på våra mejlutskick och följa oss på LinkedIn.

Fokus: Covid-19 | En serie artiklar från Front Advokater

KORTTIDSPERMITTERING

Har du frågor kring regeringens beslut om korttidspermittering? Vår jurist Majas Khailat har i en artikel summerat information kring stödpaketet och dess innebörd.

https://64.226.81.138/behall-personalen-och-minska-lonekostnaderna-viktig-information-om-korttidspermittering/

ENTREPRENAD

Har du frågor kring förseningar i entreprenader till följd av Covid-19? Våra advokater Sofia Sandholm och Johan Utternäs ger här en sammanfattning.

https://64.226.81.138/forseningar-i-entreprenader-till-foljd-av-covid-19/

IT-SÄKERHET & GDPR

Vill du veta hur man ska förhålla sig kring IT-säkerhet, personuppgifter och GDPR kopplat till Covid-19? Daniel Maxstad, jurist och David Schreiber, advokat har summerat några viktiga punkter att tänka på.

https://64.226.81.138/it-sakerhet-och-skyddet-for-personuppgifter-viktigare-an-nagonsin-tre-riktlinjer-under-covid-19/

DIREKTUPPHANDLING

Undrar du hur kraven kring upphandlingar kan justeras i samband med Covid-19? Kan man tillämpa direktupphandling? Vår advokat Sara Fogelberg listar saker du behöver hålla koll på kring upphandlingar i dagens läge.

https://64.226.81.138/ar-corona-pandemin-skal-till-direktupphandling/

MILJÖ

Undrar du om Covid-19 är giltigt skäl för förlängning av ingångsättningstid eller arbetstid? Läs våra advokater Linnéa Kallhed och Maria Paijkull syn på frågan.

https://64.226.81.138/ar-covid-19-giltigt-skal-for-forlangning-av-igangsattningstid-eller-arbetstid/

GERMAN DESK

Spridningen av Covid-19-pandemin medför konsekvenser i Sverige och internationellt. Olika länder hanterar krisen på olika sätt. För utländska företag som är verksamma i Sverige kan det vara svårt att överblicka vad de olika nationella krispaketen innebär. Våra advokater Hannes Werner (f.d. Sentek) och Jean Lo från byråns German desk har därför skrivit en artikel på tyska med information om rådande situation i Sverige med anledning av Covid-19-pandemin.

https://64.226.81.138/information-anlasslich-der-covid-19-pandemie-fur-unternehmen-mit-geschaftsbeziehungen-in-schweden/

HYRA OCH FASTIGHETER

Undrar du hur Covid-19 kan påverka lokal- och hyresförhållanden? Våra jurister Simone Johansson och Nathalie Jonsson har samlat svar på viktiga frågor att hålla koll på.

https://64.226.81.138/hur-paverkar-covid-19-lokal-och-bostadshyresforhallanden/

BOLAG

Undrar du över hur man ska hantera bolags-och föreningsstämmor? Vår advokat Hermina Kelly reder ut regeringens nya lag och viktiga punkter att hålla koll på.

https://64.226.81.138/ny-lag-for-att-underlatta-genomforandet-av-bolags-och-foreningsstammor/

REGERINGENS KRISPAKET

Funderar du över regeringens krisåtgärder kopplat till covid-19? Maja Khailat, jurist och Josephine Fremling, advokat har samlat information om de olika åtgärderna, vem det berör och vad man ska tänka på.

https://64.226.81.138/regeringens-krisatgarder-passar-de-ditt-foretag/

BUSINESS IN SWEDEN

Undrar du över force majeure och Covid-19? Vår advokat Hermina Grozdanic Kelly har i en artikel på engelska summerat viktiga frågor att hålla koll på.

https://64.226.81.138/business-in-sweden-and-the-coronavirus-disease-covid-19/


Relaterade artiklar