Pressmeddelande 2023-09-05

LumenRadio AB (publ.) förvärvar Radiocrafts AS – Front Advokater rådgivare

LumenRadio AB har den 1 september fullbordat förvärvet av samtliga aktier i Radiocrafts AS med säte i Norge. Parterna ingick avtal om denna transaktion den 13 juli tidigare i år.

Radiocrafts är en global radiomodultillverkare och leverantör av trådlös teknologi för ett flertal branscher, såsom smarta elnät och energihantering, vattenfördelning och bevattningssystem, styrning av solpaneler och omriktare, samt andra industriella tillämpningar.

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produktuppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer baserade på bolagets patenterade trådlösa teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation. LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market och har huvudkontor i Göteborg samt försäljningskontor i Tyskland och USA. Besök www.lumenradio.com för mer information.

För närmare detaljer kring transaktionen hänvisas till pressmeddelandena publicerade på: https://investors.lumenradio.com/sv/pressmeddelanden.

LumenRadio företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av Managing Partner Bob Lee, Broa Hama Ali, Laura Shwan och Henrik Melin m.fl. Radiocrafts företräddes av Advokatfirmaet CLP DA i Norge.