Front Advokater fortsatt miljödiplomerade!

Vi är stolta över att meddela att Front Advokater behåller sitt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas (SUSA) efter förnyad revision. Detta bekräftar advokatbyråns åtagande att årligen följa och förbättra vårt miljöledningssystem för att främja miljöhänsyn och från vår horisont bidra till en hållbar framtid.

Miljöledningssystemet utgör ett verktyg som vägleder företaget genom planering, genomförande, uppföljning och förbättring av miljöarbetet. ”På Front Advokater fokuserar vi på att systematiskt och effektivt organisera vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan där det behövs mest. De årliga revisionerna ser vi som viktiga milstolpar i vår strävan att bli en ännu mer hållbar advokatbyrå.”, säger Amelia Skalberg som har ansvarat för att få alla delar på plats inför miljödiplomeringen

Vårt engagerade Hållbarhetsteam, med en bred representation från ledning och ansvarsfunktioner inom inköp och resor m.m, fortsätter att arbeta hårt för att Front Advokater ska bibehålla sin miljödiplomering och göra en positiv klimatpåverkan. ”Vi tror på att hållbart företagsarbete inte bara är en moralisk skyldighet utan också en långsiktigt konkurrenskraftig strategi. Vi hoppas att våra klienter delar och uppskattar värdet av detta synsätt.”, säger Amelia Skalberg.

Front Advokater fortsätter sin resa mot att minska vår negativa klimatpåverkan och öka vår positiva påverkan i vår verksamhet. Detta sker både genom interna förhållningssätt vad gäller inköp av varor och tjänster, och i vår rådgivning inom uppdragen. Tydligast syns detta inom segmenten industri, infrastruktur och energi. ”Som miljödiplomerad advokatbyrå vill vi vara en föregångare inom hållbarhet och bidra till en mer hållbar framtid för oss alla.”, fortsätter Amelia Skalberg.