Amelia Skalberg

Jurist

Arbetsområden

Fastighetsrätt, Miljörätt

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet 2022
Universidad Autónoma de Madrid, 2021

Erfarenhet

Jurist, Front Advokater, 2022-
Sommarnotarie, Advokat Fryelegård, 2021

Språk

Engelska

Kontakt

amelia.skalberg@front.law
+46(0)31-10 76 01
+46(0)72-216 86 06Artiklar

Front Advokater fortsatt miljödiplomerade!
Front Advokater – En miljödiplomerad advokatbyrå som värnar om miljö och hållbarhet