FOKUS: COVID-19

Förlängda tillstånd för vindkraftsparker, hamnar och tillverkningsindustrier till följd av covid-19

Covid-19 har fört med sig risker för att tillstånd till vindkraftsparker, tillverkningsindustrier och åtgärder för hamnverksamhet m.m. förfaller p.g.a. att verksamheterna inte hinner sättas igång i tid, eller för att man inte hinner utföra de åtgärder man fått tillstånd till inom den tidsfrist som gäller enligt tillståndet.

Som vi skrivit om tidigare kan tillståndshavare ansöka om att få de här tidsfristerna förlängda. Det är otroligt tråkigt att det behövts, men glädjande att se att domstolarna nu i flera fall har beviljat sådana förlängningar för företag som haft svårigheter att uppfylla tidsfristerna till följd av covid-19 och dess konsekvenser.

De anledningar som framförts som skäl för en förlängd tidsfrist har bl.a. varit problem med leveranser av utrustning och tjänster p.g.a. pandemin, och i vissa fall också att man redan gjort stora investeringar som skulle gå förlorade om tidsfristen inte förlängs. Sådana skäl har alltså godtagits av mark- och miljödomstolarna (frågan har dock överklagats till Mark- och miljööverdomstolen). I flera fall har man också förlängt tidsfristerna för företag som fått förlängningar redan tidigare, och man har då alltså fått en ytterligare förlängning p.g.a. de svårigheter som uppstått till följd av covid-19.

Med den här blänkaren önskar vi er ett starkt 2021.


Relaterade artiklar