XL-NEWS

Fel vid utförande av konsumenttjänster – vad betyder det egentligen?

Enligt KTjL (konsumenttjänstlagen) 4 § ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt, med omsorg ta till vara på konsumentens intresse, samråda när det behövs och är möjligt samt tillhandahålla behövligt material om inget annat avtalats. Vad händer när näringsidkaren inte utför tjänsten fackmässigt?

I senaste numret av XL-NEWS reder Jennie Metz Abrahamsson ut alla oklarheter. Artikeln hittar ni här.