Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn – Grattis på samernas nationaldag!

I dag är det samernas nationaldag. Det är en viktig symboldag då det första samiska mötet hölls i Trondheim/Tråante den 6 februari år 1917. Det är också en betydelsefull dag för att påminna om hur samerna historiskt har utsatts för övergrepp, såsom rasbiologi och tvångsförflyttningar, av den svenska staten. Riksdagen uttalade för första gången år 1977 att samer utgör ett ursprungsfolk, med folkrättsliga krav på kulturell särbehandling (KrU 1976/77:43). Det dröjde dock ytterligare 34 år till dess att samerna genom en grundlagsändring år 2011 blev erkända som ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet. Idag har samerna speciella rättigheter som bland annat möjliggör att deras kultur och samfundsliv främjas.