Upphandling

Vi bistår med strategisk rådgivning i upphandlingens samtliga faser och hjälper bland annat till med genomförande av, eller deltagande i upphandlingar, upprättande eller granskning av förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Vi bistår även i domstolsprocesser till exempel överprövnings-, skadestånds- och upphandlingsskadeavgiftsmål samt tvister baserade på upphandlade avtal.

Artiklar

Är Corona-pandemin skäl till direktupphandling?