Pressmeddelande 2022-09-02

NTEX köper Eurolink – Front Advokater rådgivare

NTEX AB har den 31 augusti 2022 fullbordat förvärvet av samtliga aktier i Eurolink i Sverige AB –
inklusive Eurolinks dotterbolag i Tyskland och Kroatien.

Eurolink grundades i Ljungbyhed i Skåne år 2006 av ägarna Roy Hansson och Christer Steingruber som tillsammans har mer än 80 års erfarenhet av transportbranschen. Eurolink bedriver åkeri- och speditionsverksamhet med inriktning på transporter av europeiskt styckegods samt raffinerade järn- och stålprodukter Under 2021 omsatte Eurolink 366 miljoner kronor med Tyskland och Kroatien som huvudsakliga marknader. Förvärvet har varit anmälningspliktigt till Konkurrensverket, som lämnat sitt godkännande till genomförandet av transaktionen.

Parterna i affären har bestämt sig att inte lämna ut närmare detaljer kring transaktionen. För parternas gemensamma pressmeddelande, se följande länk: https://www.mynewsdesk.com/se/ntex-ab/pressreleases/ntex-koeper-eurolink-och-blir-aennu-starkare-paa-de-tyska-och-kroatiska-marknaderna-3200677

NTEX är ett transport- och logistikföretag som tillhandahåller väg-, sjö-och flygtransporter samt terminalhantering på sina terminaler i Göteborg, Stockholm, Gislaved, Helsingborg och Malmö. Företaget grundades i Göteborg 2003 och har sedan dess vuxit till över 750 anställda och en omsättning på drygt 3 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Kontor finns även i Norge, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Frankrike, Polen, Österrike, Italien, Estland, Lettland och Litauen. NTEX har också agenter i ett antal europeiska länder.

NTEX företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bl.a. bestod av advokaterna Bob Lee och
Robert Moldén samt biträdande jurist Laura Shwan. Rådgivare till Eurolink var Staffan Larsson,
BrainCo AB.