Aktuellt

Förslag på nya skatteregler för fåmansföretag

Regeringens nya regelförslag föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Vad innebär de nya reglerna?

Kravet att en delägare ska äga minst fyra procent av kapitalet för att kunna ta utdelning enligt löneunderlagsregeln tas bort. Däremot begränsas det lönebaserade utrymmet för dessa delägare. För att ägarskiften inom familjen inte ska missgynnas, jämfört med externa försäljningar, införs en särskild undantagsregel.

Skattesatsen på utdelningar och kapitalvinster på kvalificerade andelar höjs till 25 procent.

Det lönebaserade utrymmet beräknas i tre nivåer. Beräkningen individualiseras genom att delägares lönebaserade utrymme kopplas till delägarens egna löneuttag.

Uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas.

Förenklingsregeln får inte längre kombineras med huvudregeln för den som äger andelar i flera företag.

Vem påverkas?

Alla fåmansföretagare, speciellt familjeföretag och företag med flera delägare. Familjeföretag bör avvakta eventuella generationsskiften till beslut om nya regler fattats.

Vad kan Front Advokater hjälpa till med?

Vi hjälper företag att optimera sin verksamhet efter de nya reglerna. Vi bistår bland annat med frågor rörande utdelning, löneuttag, företagsöverlåtelser, omstruktureringar och generationsskiften.