Vilken roll har konkurrens vid offentlig upphandling?

Det var ämnet för de digitala föreläsningar, om totalt 12 timmar förra veckan, som universiteten i Rom och Belgrad anordnade inom ramen för det internationella masterprogrammet i offentlig upphandling. Fronts Robert Moldén – rankad av Legal 500 som en av de ledande experterna inom konkurrensrätt i Sverige – föreläste om praktiska konsekvenser av den nya konkurrensprincipen i EU:s upphandlingsrätt.

Det engelskspråkiga masterprogrammet vid Universitetet i Rom, Tor Vergata, är öppet för offentliga upphandlare över hela världen. Information om hur du ansöker till programmet finns på http://masterprocurement.eu/

 


Relaterade artiklar