German Desk

Vi erbjuder juridisk rådgivning för den tysk-svenska marknaden inbound och outbound. Robert Moldéns fackkunskap och yrkeserfarenhet gör det möjligt för oss att anpassa vår rådgivning i gränsöverskridande uppdrag efter svensk och tysk affärskultur. Vi upprättar, granskar och anpassar avtal i enlighet med svensk rätt. Vi bistår även tyskspråkiga företag att etablera sin verksamhet i Sverige och ger råd för att etableringen på den svenska marknaden ska bli så framgångsrik som möjligt. I etableringsjuridiken ingår bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, fastighetsköp och konkurrensrätt. Vi hjälper även våra kunder i alla typer av tvister och åtar oss uppdrag som skiljeman i skiljeförfaranden.

För mer info, mejla till germandesk@front.law

Artiklar

Information anlässlich der Covid-19-Pandemie für Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in Schweden