Miljörätt

Front Advokaters Team Miljörätt erbjuder rådgivning inom miljörättens alla områden och har lång erfarenhet av rådgivning i både juridiska och strategiska frågor.

Vi företräder våra kunder i tillståndsprövningar avseende miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, i andra miljörättsliga processer såsom avseende ansvarsfrågor gällande förorenade områden eller andra tillsynsfrågor, i dispensärenden, m.m. Vi bistår också med rättsutredningar, strategiska analyser och föreläsningar, samt erbjuder rådgivning i miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser, såsom miljörättslig due diligence och formulering av garantier och andra avtalsklausuler. Våra jurister har god kännedom om både det svenska och det EU-rättsliga regelverket och följer rättsutvecklingen på området. Med jämna mellanrum erbjuder vi kostnadsfria frukostseminarium m.m. Klicka här om du vill ha inbjudan till nästa tillfälle.

Våra kunder finns inom den privata och offentliga sektorn samt bland idéburna aktörer. De bedriver olika typer av verksamheter inom bland annat transportsektorn, fastighetsbranschen, och tillverkningsindustrin, samt rörande förnyelsebar energi, kommunala va-anläggningar, infrastrukturella projekt m.m. Under rubriken Artiklar och referensuppdrag nedan finner du ett litet axplock av våra tidigare genomförda uppdrag.

Välkommen att höra av dig med din förfrågan!

Artiklar och referensuppdrag

En seger för långsiktig hållbarhet

Miljödom överklagas till Högsta domstolen

Ny halvö byggs i Göteborg

Är Covid-19 giltigt skäl för förlängning av igångsättningstid eller arbetstid?