Konkurs och insolvens

Vårt team har kompetens, erfarenhet och resurser att hantera samtliga delar inom insolvensrätten, däribland konkurser, företagskonstruktioner, ackord och likvidationer. Vi hjälper företag och andra aktörer med kvalificerad insolvensrättslig rådgivning vid bland annat avtalsförhandlingar, ansvarsfrågor, omstrukturering och finansiell kris.