IT-rätt

IT-​rätt är ett juridiskt begrepp som inkluderar allt avseende informationsteknik (IT) och spänner över flera olika rättsområden som exempelvis avtalsrätt, köprätt, upphovsrätt och förvaltningsrätt. IT-​rätt som begrepp är ännu inte definierat i lagstiftningen eller i rättstillämpningen, men rör allt från användning av datorer och internet vid hantering av information, till telekommunikation och olika slags medieformer. IT-​rätt innefattar även frågor gällande informationssäkerhet, behandling av personuppgifter, skydd av programvara företagshemligheter, offentlighet och sekretess med mera.

IT-​rättsliga ärenden kan exempelvis avse frågor om licenser, systemleveranser och outsourcing, domännamn, e-handel och onlinetjänster.

Under de senaste åren har företag och organisationer blivit mer och mer beroende av digitala system vilket har lett till att IT-rätten idag är viktigare än någonsin. IT-rättens affärsrättsliga del innefattar blanda annat licenser, outsourcing och datadelning. Den innefattar även de juridiska möjligheterna att skydda och hantera data som en immateriell tillgång.

IT-rättens offentligrättsliga del innefattar bland annat upphandling, säkerhetsskydd, offentlighet och sekretess. Det offentliga har en skyldighet att erbjuda medborgare service på ett effektivt sätt, men samtidigt hålla en hög säkerhet. Det offentliga måste följa lag om offentlig upphandling vid köp av IT.  Det offentliga har fler intressen att ta hänsyn till som ibland ställs mot varandra, t.ex. offentlighet- och sekretess/outsourcing/GDPR samt effektiva och flexibla IT-system/offentlig upphandling.

De senaste åren har vi fått många nya lagar och regler att förhålla oss till på IT-rättens område. En ny säkerhetsskyddslag, cyber security act och NIS-lagen för samhällsviktiga tjänster för att nämna några, och inte minst GDPR (dataskyddsförordningen). Det nya regelverket i kombination med utvecklingen av ny teknik, till exempel olika AI-lösningar innebär svåra, men också spännande juridiska utmaningar.

Front Advokaters team som arbetar med IT-rätt består av tre advokater, en jurist och en paralegal.

Artiklar

Är ni redo för nya dataskyddsförordningen?

Cyberattacker – har ni juridiken på plats?

Samtidskonsten är viktig för samhällsdebatten

Ny teknologi ska ge friska hästar

IT-säkerhet och skyddet för personuppgifter viktigare än någonsin – Tre riktlinjer under Covid-19