IT-rätt

IT-​rätt är ett juridiskt begrepp som inkluderar allt avseende informationsteknik (IT) och spänner över flera olika rättsområden som exempelvis avtalsrätt, köprätt, upphovsrätt och förvaltningsrätt. IT-​rätt som begrepp är ännu inte definierat i lagstiftningen eller i rättstillämpningen, men rör allt från användning av datorer och internet vid hantering av information, till telekommunikation och olika slags medieformer. IT-​rätt innefattar även frågor gällande informationssäkerhet, behandling av personuppgifter, företagshemligheter, offentlighet och sekretess med mera. IT-​rättsliga ärenden kan exempelvis avse frågor om licenser, outsourcing, domännamn och onlinetjänster. IT-rättens affärsrättsliga del innefattar blanda annat licenser, outsourcing och datadelning.  IT-rättens offentligrättsliga del innefattar bland annat upphandling, säkerhetsskydd, offentlighet och sekretess. Det offentliga har en skyldighet att erbjuda medborgare service på ett effektivt sätt, men samtidigt hålla en hög säkerhet. Det offentliga måste följa lag om offentlig upphandling vid köp av IT.  Det offentliga har fler intressen att ta hänsyn till som ibland ställs mot varandra, t.ex. offentlighet- och sekretess/outsourcing/GDPR samt effektiva och flexibla IT-system/offentlig upphandling. Front Advokaters team som arbetar med IT-rätt består av tre advokater, en jurist och en paralegal.

 

Artiklar

Är ni redo för nya dataskyddsförordningen?

Cyberattacker – har ni juridiken på plats?

Samtidskonsten är viktig för samhällsdebatten

Ny teknologi ska ge friska hästar