Fastighetsrätt

Vårt fastighets- och nyttjanderättsteam har både juridisk och affärsmässig kompetens och ger rådgivning inom alla typer av fastighets- och nyttjanderättsliga frågor. Vi bistår huvudsakligen fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, nyttjanderättshavare, byggföretag, kommuner, myndigheter och kommunala bolag. Vi hjälper bland annat till med fastighetsöverlåtelser, nyttjanderättsfrågor, fastighetsbildning och markexploatering. Vi hanterar även alla typer av tvister och åtar oss uppdrag som skiljeman i skiljeförfarande.