Entreprenad

Vi arbetar med privat och offentlig sektor – från mindre, kommersiella ärenden till landets största infrastrukturprojekt. Vi kan bistå leverantörer, beställare och konsulter i entreprenadens samtliga faser. Bland annat hjälper vi gärna till med avtalsförhandlingar, upprättande av kontrakt, tvistelösning samt upphandling och anbudslämnande.

Artiklar

Förseningar i entreprenader till följd av Covid-19