Entreprenad

Vi erbjuder ett av Sveriges största team inom entreprenadrätt. Vi arbetar med privat och offentlig sektor – från mindre, kommersiella ärenden till landets största infrastrukturprojekt. Tack vare vår storlek kan vi bistå leverantörer, beställare och konsulter i entreprenadens samtliga faser. Vi hjälper bland annat till med avtalsförhandlingar, upprättande av kontrakt, tvistelösning samt upphandling och anbudslämnande.

Artiklar

Förseningar i entreprenader till följd av Covid-19