Ulf Nordekvist ideella arbete för Luleå Hockey

Front Advokaters Ulf Nordekvist har sedan en lång tid tillbaka engagerat sig i Luleå Hockeyförening. Han engagemang består av att han under flertalet år ideellt har lett föreningens årsmöte, vilket han gjorde även i år.

Ulf kommenterar att; ”Jag och vi på Front Advokater har alltid engagerat oss i ideella verksamhet alltifrån scouting, friluftsfrämjande, naturskyddsföreningen, kyrkliga engagemang, idrottsrörelser för att vi vill verka för allas intresse i och deltagande i dessa organisationer och deras värderingar utan egna ekonomiska intressen eller framgångar. De behöver kompetens! Ideella verksamheter bygger i många avseenden grunden i vårt svenska samhälle. Se alla folkrörelser! Vare sig politiska, religiösa, nykterhetsbaserade eller på andra grunder. De har gjort skillnad! Luleå Hockey och många andra lokala ideella verksamheter där jag medverkar har jag alltid stöttat. Alla ni som läser detta; gör det ni där ni är! Ni behövs! För era barns skull!!”

Front Advokater ser stor nytta i att engagera sig i ideella verksamheter som behöver stöd av gedigen kompetens men inte alltid har förutsättningar att bära kostnaderna.

Se Luleå Hockeys artikel om årsmötet här.