Pressmeddelande 2020-09-11

SBB förvärvar Olinsgymnasiets skolfastigheter i en ”Sale & Leaseback” transaktion – Front Advokater och Wistrand rådgivare

SBB – Samhällsbyggnadsbolaget koncernen har den 1 september fullbordat förvärvet av fastigheter med 3250 kvadratmeter skollokaler och 790 kvadratmeter elevboende från Olinsgymnasiet. Olinsgymnasiet kvarstår som hyresgäst genom ett 15-årigt hyresavtal. Parterna i affären har bestämt sig att inte lämna ut närmare detaljer kring transaktionen.

Olinsgymnasiet är en fristående gymnasie- och gymnasiesärskola i centrala Skara särskilt inriktad på utbildningar inom de estetiska programmen.

SBB, noterat på Nasdaq Stockholm (www.corporate.sbbnorden.se), grundades av Ilija Batljan i mars 2016 med visionen om att bygga upp det bästa nordiska fastighetsbolaget för bostäder och samhällsfastigheter.

SBB företräddes av Wistrand, vars team av jurister leddes av Managing Partner Fredrik Råsberg. Olinsgymnasiet företräddes av Front Advokater, vars team av jurister leddes av Managing Partner Bob Lee och advokaten Hermina Kelly.