Roland Adrell väljer att avgå som vd för Front Advokater

Advokaten Roland Adrell har valt att avgå som verkställande direktör för Front Advokater. Samtidigt har han valt att säga upp sitt delägarskap i advokatbyrån.

Roland Adrell har meddelat styrelsen att han i den uppkomna situationen inte kan driva advokatbyrån med full kraft längre. Han har därför fattat beslutet att avgå som vd och att samtidigt säga upp sitt delägarskap i byrån. Roland Adrell bedömer att han inte har det förtroende som krävs för att vara kvar som vd.

Situationen efter den massmediala uppmärksamheten kring mig har blivit ohållbar och riskerar att helt oförtjänt gå ut över resten av advokatbyrån och dess medarbetare. Front Advokater har en viktig funktion att fylla även i framtiden, säger Roland Adrell.

Styrelsen för Front Advokater tillsätter i samband härmed Bob Lee som vd och Camilla Wikland och Susanna Messinger kvarstår som vice vd:s som tidigare.

För mer information:
Malin Wikström, Styrelseordförande
malin.wikstrom@front.law