Konkursanbud

Paprika salladsbar

Juicy Bar Sweden AB i likvidation, 556667-0336, försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 25 april 2019. Konkursförvaltare är advokat Patric Lundin.
Bolaget har bedrivit salladsbarer under benämningen ”Paprika”, för vilket det finns ett registrerat varumärke. Verksamheten har bedrivits alltsedan år 2004 med ett väletablerat koncept. Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen som bedrivits på Backaplan på Hisingen i Göteborg (Krokegårdsgatan 5, Göteborg). Enligt uppgift finns möjlighet att omförhandla hyresvillkoren med fastighetsägaren.

Anbud ska vara konkursboet tillhanda senast 17 maj 2019. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under hand utan att anbudstiden gått ut.

För ytterligare information, visning och anbudsunderlag vänligen kontakta VAKab AB, cristoffer.bergstrom@vakab.se.

Frågor kan även ställas till biträdande advokaten Natalie Lisovski, natalie.lisovski@front.law