PRESSMEDDELANDE 2021-09-15

Överlåtelse av industrifastigheter utanför Karlstad – Front Advokater rådgivare

Ett konsortium bestående av terminalbolaget MIMAB samt logistikbolaget Träfraktkontoret i Göteborg AB har den 1 september förvärvat Älvsbyhus produktionsanläggning i Vålberg med syfte att konvertera fastigheten till en modern logistikhub för skogsprodukter.

Träfraktkontoret i Göteborg AB är specialister på logistik av skogsprodukter sedan 1928. Företaget är marknadsledande inom sitt segment och erbjuder alla typer av transportlösningar till sina kunder.

Mima Skepps och industriservice AB är ett modernt terminalbolag med lång samlad erfarenhet av att erbjuda terminallösningar till skogsindustrin. Med sina strategiska lägen, sin kompetens och kapacitet så erbjuder man svensk skogsindustri en komplett terminallösning.

Säljarna Aktiebolaget Älvsby Träindustrier och Älvsbyhus AB företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av advokaterna Ulf Nordekvist, Lisa Länta och Maria Paijkull.