Nya marknadsföringslagar!

Marknadsföringslagen, distansavtalslagen, prisinformationslagen och avtalsvillkorslagen har nyligen uppdateras. Har du som företagare eller du som arbetar med marknadsföring och kommunikation koll på vilka förändringar de nya lagarna innebär?

Lagarna har uppdaterats för att ge ett starkare skydd för konsumenter vilket bland annat innebär nya regler om informationskrav, prissänkningar och förbjudna marknadsföringsmetoder. Näringsidkare som tillhandahåller varor eller digitala tjänster måste anpassa sin verksamhet till de nya kraven. Det har även införts helt nya sanktioner som liknar de sanktionsavgifter som kan utfärdas vid brott mot GDPR. Till exempel ska näringsidkare kunna påföras en sanktionsavgift om 4 % av sin årsomsättning – misstag kan bli dyrt.

Vi på Front Advokater erbjuder juridisk rådgivning och ser gärna över exempelvis er webbplats och att era policys är i enlighet med den nya regleringen.