Fokus: Covid-19

Nya affärer och avtal i pandemitider

COVID-19 har förändrat vår verklighet och vårt sätt att göra affärer. För att minimera de negativa ekonomiska och rättsliga konsekvenserna av virusets spridning är det viktigt att näringslivet snabbt anpassar sig till den rådande situationen och tar hänsyn till de nu uppkomna nya frågorna.

Ska du ingå ett nytt avtal men är osäker på hur du ska hantera COVID-19 i avtalet? Fundera på följande frågor.

  • När ska avtalet ingås respektive fullgöras?
  • Vilka faktiska hinder ser du/har du sett avseende fullgörelse redan nu?
  • Finns det risk att eventuella finansieringsmöjligheter påverkas?
  • Kan ni ta höjd för extrema svängningar i fråga om tillgång och efterfrågan på er marknad?
  • Har du diskuterat eventuella effekter som COVID-19 kan medföra på avtalet i fråga med din motpart? Har ni diskuterat var risken för avbrott ska ligga?
  • Ska COVID-19 användas som en force majeure situation, och hur brett ska undantagssituationen sträckas?
  • Finns det alternativa lösningar som ni kan ta höjd för redan nu?
  • Finns det försäkringar som du och motparten kan använda er av för att täcka eventuella risker?

Nu när samhället har erfarenhet av hur affärer kan påverkas av en pandemi rekommenderar vi att hänsyn tas till de lärdomar som har kunnat dras hittills. Vår generella rekommendation är att anpassa sina avtal med klausuler som innehåller friskrivningar särskilt anpassade till Covid-19, men även till kommande pandemier och andra katastrofer i framtiden.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor rörande dina specifika omständigheter eller ditt specifika avtal. Vi hjälper gärna till att guida er rätt.

 

Front Advokater har tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande frågeställningar och utmaningar som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Relaterade artiklar