Aktuellt

Miljödom överklagas till Högsta domstolen

I juni 2015 gav Mark- och miljödomstolen Swedavia tillstånd för upp till 120 000 flygrörelser per år på Göteborg Landvetter Airport. Domen överklagades av bland annat Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsverket och närboende. Det ledde till att Mark- och miljööverdomstolen i april 2016 ändrade tillståndet till att omfatta högst 90 000 flygrörelser per år. Nu överklagar Swedavia domen till Högsta domstolen.

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige. De började sin ansökningsprocess för Göteborg Landvetter Airport redan 2011. Domen från 2016 ändrade förutsättningarna för flygplatsens utbyggnad och framtida expansion av flygtrafiken.

– Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att de långsiktiga målen för Göteborg Landvetter Airports utveckling starkt begränsas och att flygplatsen redan inom ett par år tvingas påbörja en ny tillståndsprocess för att säkra Västsveriges behov av internationell tillgänglighet. Det är inte rimligt för den här typen av omfattande verksamhet där varje prövning kräver stora resurser, både ekonomiskt och tidsmässigt, säger Malin Wikström, advokat, specialiserad på miljörätt.

Enligt Swedavias prognos kommer flygplatsens utveckling mellan 2015-2025 innebära en ökning av passagerare från 5 miljoner till runt 7,5 miljoner, samtidigt som flygrörelserna kommer att öka från runt 70 000 till 90 000. Det beviljade tillståndet skulle därmed kunna begränsa verksamheten redan om 10-15 år.

– Mark- och miljööverdomstolen har gjort en behovsprövning och bedömt att 120 000 flygrörelser inte kommer att behövas inom en överskådlig tid, trots att det inte är domstolens uppgift. Domstolen har inte motiverarat varför Swedavias prognos inte skulle vara rimlig. Det är en av de viktigaste anledningarna till varför Swedavia överklagar domen till Högsta domstolen. Frågan är av stor principiell betydelse, säger Malin Wikström.

Swedavias mål är att få tillstånd för högst 120 000 flygrörelser per år. I överklagandet betonas att Mark- och miljödomstolen tycks anse att miljökonsekvenserna av den storleken på verksamheten är fullt acceptabla.

Malin Wikström är specialiserad på miljörätt, bland annat tillståndsprövningar. Hon företräder Swedavia i ansökan om miljötillstånd för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport. Hon har även företrätt Swedavia i ansökan om tillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport som avgjordes 2014.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur Front Advokater arbetar med miljörätt och tillståndsprövningar.

 


Relaterade artiklar