Mediernas Etiknämnd klandrar Göteborgs-Posten för att ha åsidosatt god publicistisk sed

Den 1 mars 2020 publicerades på tidningens webbplats, gp.se, bland annat en bild där tre av Front Advokaters medarbetare syntes. Under bilden fanns rubriker uppställda på ett visst sätt, däribland rubriken ”Advokat krävde betalt för samtal med död klient”. Denna rubrik avsåg en annan advokatbyrå.

Mediernas Etiknämnd har idag publicerat sitt ställningstagande. Nämnden förklarar att den delar Medieombudsmannens tidigare bedömning och sammanfattar sitt beslut på följande sätt:

Göteborgs-Postens granskning av en advokatbyrå redigerades på ett vilseledande sätt. En felaktig koppling till en artikel om en annan advokat ledde till att byråns advokater förorsakades en oförsvarlig publicitetsskada. Mediernas Etiknämnd klandrar Göteborgs-Posten för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Mer information om fällningen återfinns här: https://medieombudsmannen.se/fallningar/granskning-av-advokatbyra-redigerades-pa-vilseledande-satt/