Medieombudsmannen anser att Göteborgs-Posten ska klandras

Medieombudsmannen anser att Göteborgs-Posten ska klandras för en publicering på tidningens webbplats den 1 mars 2020. Det finns enligt medieombudsmannen ett medieetiskt krav på att kritik ska framföras på ett korrekt sätt. I det aktuella fallet har Göteborgs-Posten formulerat sig på ett sätt så att det inte kan uppfattas på annat sätt än att uppgiften om att en advokat tagit betalt för samtal med en död klient gällde Front Advokater. Denna uppgift gällde en annan advokatbyrå. Genom att anmälarna (tre jurister på Front Advokater) fanns med på bild fanns en risk för att läsaren också skulle kunna dra slutsatsen att det var en av dem som var den kritiserade advokaten som tagit betalt för samtal med en död klient.

Medieombudsmannen konstaterar att uppgiften var kränkande och skadande för anmälarna (tre jurister på Front Advokater) samt att de tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada.

Medieombudsmannen har på grund av detta hänskjutit ärendet till Mediernas Etiknämnd.

Här kan du läsa Medieombudsmannens beslut