Oscar Ericsson

Jurist

Arbetsområden

Konkurs och insolvens

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet 2020

Erfarenhet

Jurist, Front Advokater, 2020-

Språk

Engelska

Kontakt

oscar.ericsson@front.law
+46(0)31-10 76 55
+46(0)70-119 21 86