Johannes Wiedel

Receptionist

Utbildning

Pågående juridikstudier, Göteborgs universitet.

Språk

Engelska.

Kontakt

reception.goteborg@front.law
+46 (0)31-10 76 00