Johan Lundberg Karlsson

Jurist

Arbetsområden

IT-rätt, Immateriella rättigheter, Avtal, Offentlig verksamhet, Upphandling

Kompetens

IT
Immaterialrätt,
Dataskydd
Kommersiell avtalsrätt
Offentlig verksamhet och upphandling

Utbildning

Juristexamen, Umeå universitet, 2013
Juridik, Aarhus universitet, 2012
Ekonomi, Uppsala universitet, 2008

Erfarenhet

Universitetsjurist/dataskyddsombud, Luleå tekniska universitet, 2018-2019
Jurist, Advokatbyrån Kaiding, 2016-2018
Länsjurist, Länsstyrelsen Jönköping, 2016
Upphandlare, Domstolsverket, 2014-2016
Handläggare, Jordbruksverket, 2013-2014
Praktikant, Legio advokatfirma, 2012
Sommarnotarie, Luleå tingsrätt, 2012
Regresshandläggare, Brottsoffermyndigheten, 2010-2011

Språk

Engelska

Kontakt

johan.lundberg.karlsson@front.law
+46 (0)31-10 76 31
+46 (0)72-397 18 15

LinkedIn LinkedIn