Hermina Kelly

Advokat

Arbetsområden

Avtal, Bolag, Företagstransaktioner, Offentlig verksamhet, Upphandling

Kompetens

Corporate och Commercial
Företagstransaktioner/M&A
Offentlig verksamhet och upphandling

Utbildning

Master of laws, LL.M., University of Washington School of Law, Seattle, USA, 2012
Juris kandidatexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2010
Fördjupningsstudier, juridik, University of Washington, Seattle, USA, 2009

Erfarenhet

Advokat, Front Advokater, 2020-
Associate/Advokat, Advokatfirman Lindahl, 2015-2020
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2013-2015
Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2010-2013
Praktikant, Utrikesdepartementet, 2010

Språk

Engelska, bosniska, kroatiska, serbiska.

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2018.

Kontakt

Hermina.Kelly@front.law
+46 (0)31-10 76 61
+46 (0)72-454 77 11
LinkedIn LinkedIn

Artiklar

Front Advokater har biträtt Volle Invest i förvärv av Interbus AB
SBB förvärvar Olinsgymnasiets skolfastigheter i en ”Sale & Leaseback” transaktion – Front Advokater och Wistrand rådgivare
LumenRadio förvärvar Wireless Solutions
Nya affärer och avtal i pandemitider
Ny lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Business in Sweden and the coronavirus disease (COVID-19)