Gabriella Andersson

Jurist

Arbetsområden

Tvister och processer, Offentlig verksamhet

Kompetens

Process och tvister
Associationsrätt
Kommersiell avtalsrätt
Offentlig verksamhet
Fastighetsrätt

Utbildning

Jur. kand., Umeå universitet, 2002

Erfarenhet

Biträdande jurist, Front Advokater, Piteå, 2022-
Regeringsuppdrag för MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) 2021-2022
Regionjurist, Region Norrbotten 2014-2021
Processförare, Migrationsverket, 2013-2014
Verksjurist vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2010-2013
Föredragande, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2007-2010
Jurist och utredare vid statliga myndigheter, 2002-2007

Språk

Engelska

Kontakt

gabriella.andersson@front.law
+46(0)722-15 11 33Artiklar

Ny sekretessbrytande bestämmelse på gång; aktuell vid teknisk bearbetning och teknisk lagring av uppgifter
Affärsjuridik i Norrbotten
Möt vårt senaste tillskott Gabriella Andersson