Amanda Mikaelsdotter

Jurist

Arbetsområden

Miljörätt, Samerätt

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2019
Mänskliga rättigheter – Kandidatprogram, Lunds Universitet (Pågående)

Erfarenhet

Jurist, Front Advokater, 2019-
Uppsatspraktikant, Front Advokater, 2019

Språk

Engelska.

Kontakt

amanda.mikaelsdotter@front.law
+46(0)31-10 76 97
+46(0)732-504900Artiklar

Front Advokater skriver studie om samiska rättigheter.