Aktuellt inom forskning

Med sikte på framtidens AI

Överallt pratas det om AI och sedan några månader tillbaka pratas det extra mycket i Göteborg. Vi ställde 6 snabba frågor till Johanna Bergman, projektledare på det nya nationella AI-centret på Lindholmen.

 

Vad händer hos er just nu?

– Vi öppnade dörrarna i februari i år, så mycket är under uppstart. Vi har flera projekt på gång och organisationer som flyttar in i våra samlokaliseringslokaler. Vi ordnar även flera event och workshops under våren. AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning inom tillämpad artificiell intelligens. Centret finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och 40 samarbetspartners. Målet är att accelerera tillämpad forskning och innovation inom AI, där centret ska vara motorn i det svenska AI-ekosystemet. Genom att vara en neutral part kan vi knyta samman aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. En viktig del är att underlätta samverkansprojekt. Vi ska också göra data tillgänglig genom det vi kallar datafabriken samt fungera som en kunskapsnod inom tillämpad AI, säger Johanna Bergman, projektledare på AI Innovation of Sweden.

 

Vad är hett inom AI just nu?

– Intresset för AI är just nu hur stort som helst. Etik och säkerhet ligger högt på agendan i många av de diskussioner som förs inom AI. Många betonar även vikten av att samarbeta för att gemensamt hitta lösningar, istället för att alla jobbar för sig med liknande problem. Det är precis det vi vill underlätta!

 

Vad finns det för utmaningar?

– Tillgång till data är avgörande för AI-utvecklingen och en stor utmaning. Dessutom är etik, säkerhet och integritet en stor utmaning. AI är ett nytt område, vilket kräver svar på nya frågor. Det är viktigt att utveckla tillförlitlig AI, vilket bland annat innebär att den ska respektera grundläggande rättigheter och lagstiftning. För att garantera ett etiskt syfte är det viktigt med transparens.

 

Hur påverkar AI den vanliga människans vardag?

– Utan att vi tänker på det stöter vi på AI-lösningar i vår vardag redan nu, till exempel spamfilter i e-post eller när vi får rekommendationer på Spotify och Netflix. Ett annat exempel är den självkörande minibuss som just nu testas på Lindholmen.

 

Vilka möjligheter och risker innebär AI för jämställdhet och mångfald?

– När det kommer till jämställdhet och mångfald gäller det att ha koll på både data och algoritmer så att det inte byggs lösningar som förstärker fördomar. Görs det på rätt sätt finns det möjlighet att skapa lösningar som gör mer objektiva bedömningar än vad människor gör.

 

Var är AI-utvecklingen som störst?

– USA, Kina och Kanada är länder som brukar nämnas som långt fram när det kommer till AI. Generellt sett ligger Europa efter.

 

På bilden syns Johanna Bergman, projektledare på AI Innovation of Sweden och Petter Holm, advokat på Front Advokater.

 

Vad gör Front Advokater?

Den snabba AI-utvecklingen innebär nya juridiska utmaningar på flera områden, från rätten till data, personlig integritet och datasäkerhet, till den immaterialrättsliga hanteringen av nya typer av skapande och innovation. En huvuduppgift för oss på Front Advokater är att utforma effektiva avtalslösningar och hållbara regelverk, som underlättar samarbeten och för utvecklingen framåt. Varmt välkommen att kontakta oss!