Masshantering i samband med infrastruktur- och anläggningsprojekt

Hur löser vi utmaningen att återvinna mer, minska deponeringen och skapa ett cirkulärt materialflöde?

– Jag har, ända sedan jag började arbeta som rådgivare, arbetat med frågor som rör masshantering och avfall i samband med stora infrastrukturprojekt, berättar Maria Paijkull, som är advokat och specialiserad inom miljörätten. Mitt första projekt var Projekt Säkrare farleder och muddringen av farlederna in till Göteborgs hamn som gav upphov till ca 14 miljoner kubikmeter lermassor. Projektet färdigställdes för drygt 20 år sedan.

– Jag hade också förmånen att i början på 2000-talet få arbeta med ett gäng civilingenjörer som arbetade fram en metod för att bl a återvinna förorenade muddermassor i anläggningsprojekt, fortsätter Maria Paijkull. Genom att blanda in bindemedel såsom aska, cement osv kunde massorna stabiliseras och göras byggbara, samtidigt som föroreningarna ”kapslades in” genom solidifiering. Det är denna metod som ligger till grund för och har möjliggjort nya terminalytor i flera av de svenska hamnarna.

Trenden i samhället är inte att volymerna massor minskar. Tvärtom. Med samhällets utveckling, tillväxt och infrastrukturarbeten följer stora massöverskott. Sanering av förorenade områden görs fortfarande främst genom s.k. dig and dump, även om fler metoder börjar tas fram för att finna lösningar som behandlar och renar massorna på plats, in situ.

– Den stora frågan blir vad vi ska göra av med alla massor som uppkommer, vem ska ta hand om dem och hur ska de tas omhand? Här krävs att det tas ett helhetsperspektiv, och ett kanske förändrat förhållningssätt i förhållande till tidigare.

 

Den 22 september kommer Maria Paijkull hålla en föreläsning om masshantering på Renare Marks nätverksträff. Missa inte detta.

https://www.renaremark.se/event/vad-ar-bakgrundshalter-ateranvandning-avfall-masshantering-av-latt-fororenat-material-inkl-muddermassor-sediment/