Maria Paijkull utnämns till ”Leading lawyer – highly regarded”

Front Advokaters Maria Paijkull utnämns av IFLR1000 som ”Leading lawyer – highly regarded” inom segmenten Energy and Infrastructure och Project Development. Maria har 20 års erfarenhet av miljörättslig rådgivning både från teknikkonsultbolag och advokatbyrå.

– Vi har många spännande projekt som rör utbyggnad av infrastruktur och förnybar energi, exploatering av mark inför byggnation av bostäder eller andra samhällsviktiga funktioner som skolor eller logistikcentrum, där frågor om ansvar för föroreningar eller bevarandet av skyddsvärda naturvärden aktualiseras.

– Jag är tacksam över att få arbeta med de frågor som jag brinner för – miljö och hållbarhet – och att få dra mitt strå till stacken i samhällsutvecklingen. Det är förstås också alltid lika roligt med positiv återkoppling och uppskattning som de olika ratinginstituten ger. I dessa sammanhang har kunden tillfrågats för ett omdöme.

Maria ansvarar för och leder Fronts Team Miljö, som tidigare i år rankades högt av Legal 500 med följande fina vitsord från tillfrågade kunder.

‘A personal firm with warm, accessible staff. Always fast to respond when seeking contact and when questions are asked. Very up to date concerning environmental laws and the latest court cases. Quickly provides our projects with the right competence and adequate resources.‘

‘Maria Paijkull quickly grasps the issues and quickly identifies critical aspects and the need for further investigations or clarifications. She is transparent, tactical and adaptive to different situations and clients. Her warm personality works well both with clients and adverse parties.‘

– Jag ensam bidrar ju inte till vår fina arbetsplats, utan vi är många i laget som förtjänar lovord. Hårt arbetande kollegor som, utifrån sin erfarenhetsnivå, bidrar med kunskap och kompetens så att vi kan bistå våra kunder i deras olika behov.

I nämnda Legal 500 rekommenderas fler rättsområden och kollegor såsom bland andra Kaisa Adlercreutz inom offentlig upphandling, Petter Holm inom immaterialrätt och Robert Moldén inom konkurrensrätt.

– För mig är det en förmån att få vara del i ett så grymt gäng! avslutar Maria.