Pressmeddelande 2022-06-01

Logistea AB (publ) förvärvar två fastigheter i Skövde – Front Advokater rådgivare

Logistea AB (publ) tillträdde den 30 maj två fastigheter (Kopparn 2 och del av Kopparn 3) med ett strategiskt läge i Stallsiken handelsområde i Skövde. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 79,4 mkr och en uthyrningsbar yta på cirka 5 100 kvadratmeter.

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till närmare 4,1 mdkr. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 64 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 505 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 365 000 kvadratmeter. Säljare var Borgunda Fastigheter AB.

– Vi tillträder idag två högkvalitativa fastigheter i ett mycket attraktivt läge med finansiellt stabila hyresgäster, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Borgunda Fastigheter AB företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av advokaterna Lars Svärd och Broa Hama Ali.

Front Advokater erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning inom samtliga områden. Front Advokater har kontor i Göteborg, Stockholm, Luleå samt Piteå. Mer information: www.front.law.