Front Advokater håller kurs via VJS

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Den 25 maj kommer Roland Adrell och Robert Moldén hålla kurs med fokus på juridiken för Kommunala bolag. 

Inget EU-land har så många kommunalt ägda företag som Sverige. Sveriges kommuner har av olika skäl valt att organisera och bedriva delar av sin verksamhet i bolagsform. Dessa bolag, som täcker en mängd branscher, omsätter många miljarder kronor per år. Under kursen kommer Roland och Robert ge en genomgång av juridiken inom rättsområdet.

Det regelverk som styr kommunalt ägda bolag kan vara svårt att tillämpa. Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata där även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag. Kursen ger dig en genomgång av juridiken för Kommunala bolag.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

  • Kommunernas möjlighet att ge stöd till det lokala näringslivet
  • Offentlig upphandling
  • EU:s statsstödsregler
  • De kommunala befogenheterna
  • Kommunalbesvär och laglighetsprövning
  • Får ett kommunalt bolag gå med vinst?
  • Offentlighetsprincipens betydelse för kommunala bolag

Läs mer om kursen och anmäl dig här

Kursen äger rum i Göteborg och Stockholm och genomförs via VJS som erbjuder juridiska kurser, utbildningar och seminarier. 


Relaterade artiklar