Front Advokater stolt partner till West Pride

Idrottsglädje för alla

Hans mål är att skapa inkluderande idrottsföreningar där alla känner sig välkomna. För Mathias Etéus, idrottskonsulent på Västra Götalands idrottsförbund, är det en självklarhet att alla barn och ungdomar ska kunna uppleva gemenskapen som finns i en förening.

Har du någon gång stått vid en idrottsplan och sett att ditt eget eller någon annars barn inte riktigt får vara med? Kanske har du själv varit det barnet? Att tillhöra ett lag eller en idrottsförening innebär ofta glädje och gemenskap, men det kan också innebära utanförskap. Mathias Etéus är idrottskonsulent på Västra Götalands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Tillsammans med sina kollegor arbetar han för att skapa inkluderande idrottsföreningar där alla känner sig välkomna.

Riksidrottsförbundets mål inför 2025 är att få så många som möjligt att idrotta så länge som möjligt i en så bra förening som möjligt. Idag är den vanligaste idrottaren i Sverige elva år. När elvaåringarna har fyllt arton år har hälften av dem slutat. Enligt Mathias Etéus har de flera olika förklaringar.

– Många börjar idrotta tidigare idag än för femton år sedan och många föreningar är resultatinriktade redan i yngre åldrar. Vissa trivs med det, men många vill bara hänga med sina kompisar och ha kul. Om det blir för seriöst för tidigt, väljer många att sluta. Givetvis ska lag få tävla, men vi arbetar för att få tränare och föräldrar att förstå att toppa lag och räkna tabeller inte alltid är rätt väg att gå.

Mathias Etéus har själv idrottsbakgrund, han har tidigare spelat i svenska futsal-landslaget och innan dess spelade han fotboll, handboll och ishockey. Sedan drygt två tillbaka arbetar han som idrottskonsulent.

– Jag är relativt ny i det här jobbet, men förstod tidigt att det finns stor utvecklingspotential. Jag föreslog för min chef att vi skulle gå i prideparaden, hålla föreläsningar och på andra sätt engagera oss i frågor som rör mångfald. Vi vet att nio av tio barn någon gång är engagerade i en förening, vilken enorm möjlighet att påverka!

Det inkluderande arbetet innefattar bland annat jämställdhet, arbete i socioekonomiskt utsatta områden och hbtq-frågor. Målet är att skapa föreningar som värnar om människors olikheter för att på så sätt locka de som idag står utanför idrotten.

– Vi arbetar förebyggande med den inre miljön i en förening. Vilken jargong används? Hur är vi bra lagkamrater? Hur tilltalar vi varandra? Många föräldrar har kraftiga åsikter, som helt saknar grund. För att arbeta mer med denna målgrupp besöker vi föräldramöten i olika föreningar. Den största utmaningen är att få föreningar att förstå innebörden av inkluderande arbete. Det handlar inte om att förändra verksamheten, utan om att tänka annorlunda och förstå att vi gör det för våra barns skull.

På bilden syns Mathias Etéus, idrottskonsulent på Västra Götalands idrottsförbund.

Mathias Etéus kommer att hålla en frukostföreläsning om inkluderande idrott hos Front Advokater 14 juni kl. 08.00-10.00. Anmäl dig till föreläsningen på osa@front.law.

Front Advokater samarbetar med idrottsföreningar som vill skapa mötesplatser som värnar om människors olikheter. Är du intresserad av att veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss!