Landvetter södra

Här byggs den hållbara staden

En klimatsmart stad i natursköna omgivningar – det är målet för Härryda kommuns stora satsning på hållbar stadsutveckling. Med ny teknik och nya idéer planeras det nu för fullt för Landvetter södra och framtidens sätt att leva.

Den nya, hållbara staden ska byggas från grunden och kommer på sikt att vara hem för minst 25 000 invånare. De första spadtaget beräknas att tas 2020.

– Landvetter södra är en viktig del av Härryda kommuns utveckling. Det är en unik möjlighet att skapa något helt nytt. Det ger oss chans att visa upp vår mångsidiga region, samtidigt som vi erbjuder långsiktiga lösningar vad gäller boende, lokaler, service och arbetstillfällen, säger Maria Ådahl, vd på Landvetter södra Utveckling AB.

Sträckan mellan Göteborg och Borås är en av de pendlingstätaste i Sverige. Den nya järnvägen mellan de två städerna är en del av Götalandsbanan och innebär bättre förbindelser inom regionen. Dessutom kommer ytterligare satsningar på järnvägen att ge fler avgångar och kortare restider.

– Bra tågförbindelser är en viktig del av ett attraktivt samhälle. Utbyggnaden av järnvägen är betydelsefull för hela regionen och också andra lösningar planeras och utvecklas för att skapa en bra helhet.

Den nya tågsträckan binder ihop Härryda kommuns natursköna omgivningar med resten av världen. Förutom att råda bot på bostadsbristen och erbjuda nya möjligheter för dagens kommuninvånare, är förhoppningen att den nya staden även ska locka till sig internationella företag och deras anställda.

– Det händer väldigt mycket inom stadsutveckling i Sverige och innovativa lösningar och företag vill vi visa upp. Vi räknar med att utvecklingen av Landvetter södra ska ge nya arbetstillfällen och bidra till vår regions utveckling.

Att bygga en ny stad kräver ny teknik, nytänk och en dialog med dem som ska bo och verka i staden. Det kräver även samverkan mellan offentliga, privata och akademiska aktörer och att innovation inom både tekniska och sociala områden tas tillvara. Planeringen och uppförandet av Landvetter södra utgår från den senaste forskningen inom en rad områden, bland annat energi, miljö, transport och IT. Det handlar om alltifrån energismarta hus till social tillgänglighet. Något som i sin tur ställer krav på att samarbetspartners kan vara flexibla och anpassa sina lösningar efter de senaste rönen.

– Det har varit viktigt för oss att tidigt engagera många olika aktörer för att få med oss spetskompetensen från början. Byggandet sker i nära samarbete med näringslivet, men även i dialog med medborgarna eftersom vi vill skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta.

Just nu pågår arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Målet är en blandbebyggelse med tät stad som ligger i direkt anslutning till den vackra naturen. Det ska finnas både privata och offentliga alternativ för olika typer av samhällsfunktioner.

– Vi inspireras av liknande projekt runt om i världen där nya idéer har inneburit spännande lösningar på traditionella utmaningar. Ett exempel är fastigheter som är multifunktionella och där exempelvis hotell och lägenheter ryms inom en och samma byggnad. Ett annat exempel är hela distrikt runt om i Europa som både är attraktiva stadsdelar, eventområden och innehåller attraktiva kontor och servicefunktioner.

En viktig del i skapande av Landvetter södra är att det ska byggas i rätt takt. Även framöver ska samhället vara omringat av frisk luft och lugna naturområden.

– Tanken är att samhället ska vara hållbart, men även livet som invånarna lever där. Det ska vara lätt att ta sig ut i naturen för återhämtning och fritidsaktiviteter. Vi hoppas på så sätt att vara en nationell och internationell föregångare vad gäller framtidens sätt att leva och bo.

På bilden syns f.v. Patrik Linde, kommunalråd Härryda, Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande Härryda kommun och styrelseordförande Landvetter södra Utveckling AB, Maria Ådahl, vd Landvetter södra Utveckling AB och Peter Lönn, kommundirektör Härryda kommun.