Front Advokaters Robert Moldén ordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen

Front Advokaters konkurrens- och upphandlingsrättsexpert Robert Moldén valdes häromdagen om till ordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen. Föreningen anordnar sedan 12 år tillbaka regelbundet seminarier om aktuella upphandlingsrättsliga frågor. Information om kommande seminarier för upphandlingsjurister och upphandlare läggs ut på Upphandlingsrättsliga föreningens hemsida www.uhrf.se.


Relaterade artiklar