Front Advokaters Lisa Länta utnämnd till Månadens Advokat!

Tidskriften Advokaten ges ut av Sveriges Advokatsamfund och är en av Sveriges viktigaste tidskrifter inom branschen. Den ges ut till Sveriges samtliga advokater och jurister anställda på advokatbyråer. Därutöver går den till domare, åklagare och andra aktörer inom rättsväsendet.

Tidskriften speglar advokatkåren och dess yrkesfrågor. Den uppmärksammar t.ex. viktiga personnyheter och utser även ”Månadens advokat”. I Sverige finns ca 6 500 advokater, som handlägger en halv miljon uppdrag. 35 procent av advokaterna är kvinnor.

Denna månad blev Fronts Lisa Länta utsedd till Månadens Advokat. Så här kommenterar Lisa det;
”Jag blev såklart överraskad, glad men också väldigt ödmjuk inför detta. Det är hedrande att bli uppmärksammad av sin egen kår som är professionella experter inom det som jag och alla andra advokater arbetar med varje dag – och som vet vilket arbete som ligger bakom rättsprocesser och framgångar. Det är otaliga timmar och sömnlösa nätter…”

Sedan 2021 är Lisa Länta också ledamot i Sveriges Advokatsamfunds huvudstyrelse. ”- ett viktigt arbete som tar mycket tid, men som också ger mig möjlighet att utvecklas genom att fortlöpande träffa och diskutera juridik med några av Sveriges främsta advokater”, säger Lisa.

Under hösten har Lisa varit delaktig i Högsta förvaltningsdomstolens förhandling om rättsprövning av regeringens beslut om en gruvetablering i Gállok (Kallak) i Jokkmokks kommun. Lisa är i den processen ett av två huvudombud för fjällsamebyn Jåhkågasska tjiellde.